BCTC Quý 4/2023 CTR - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 16,9% so với cùng kỳ, lãi 143,24 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Công trình Viettel vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 25,02% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 24,94%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 143,24 tỷ đồng, tăng 16,9% so với cùng kỳ. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 11.298,95 tỷ đồng, tăng 20,59% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 516,47 tỷ đồng, tăng 16,61% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng 32,33% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 5,18% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 1.957,92 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 1.143,86 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 95.100 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây