BCTC Quý 4/2023 D2D - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 69,02% so với cùng kỳ, lãi 23,48 tỷ đồng.

  • Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 56,23% và giá vốn tăng 69,04% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 23,48 tỷ đồng, tăng 69,02% so với cùng kỳ.
  • Tính từ đầu năm 2023, doanh thu của công ty đã đạt 194,83 tỷ đồng, tăng 48,79% so với cùng kỳ, và lợi nhuận lũy kế đạt 25,43 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ.
  • Trong năm 2023, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 681,57 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 303,05 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 31.900 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây