BCTC Quý 4/2023 DBT - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 9,56% so với cùng kỳ, lãi 6,24 tỷ đồng.

  • Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 5,56% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 0,93%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng đã giảm 13,46% so với cùng kỳ, trong khi chi phí bán hàng tăng 23,97%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 6,24 tỷ đồng, tăng 9,56% so với cùng kỳ. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 811,62 tỷ đồng, tăng 7,55% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế chỉ đạt 15,47 tỷ đồng, giảm 59,27% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng 20,97% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 35,6%. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 149,57 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty cũng đã tăng vốn điều lệ lên 163,25 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 05-02-2024 là 12.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây