BCTC Quý 4/2023 DL1 - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 0,53 tỷ đồng, giảm 94,29% so với cùng kỳ.

  • Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 7,97% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 3,81%.
  • Đồng thời, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 47,52% và chi phí bán hàng giảm 26,02% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 0,53 tỷ đồng, giảm 94,29% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu lũy kế của công ty đạt 281,27 tỷ đồng, tăng 0,71% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế lại giảm 6,34% so với cùng kỳ, đạt 42,43 tỷ đồng. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng 66,12% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 5,9% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 959,29 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 1.062,36 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 4.500 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây