BCTC Quý 4/2023 DQC - Doanh nghiệp lỗ 31,91 tỷ đồng.

  • Trong quý 4/2023, CTCP Tập đoàn Điện Quang ghi nhận một số biến động trong báo cáo tài chính.
  • Doanh thu của công ty giảm 26,75% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 26,38%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 14,8% so với cùng kỳ, trong khi chi phí bán hàng tăng nhẹ 0,09%.
  • Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt âm 21,59 tỷ đồng, giảm đến 14.278,24% so với cùng kỳ. Tính tổng cộng trong năm 2023, doanh thu của công ty đạt 865,37 tỷ đồng, giảm 12,56% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế cũng giảm mạnh, đạt âm 31,91 tỷ đồng, giảm 331,84% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 23,94% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, chi phí lãi vay lại tăng 18,02% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 571,56 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 343,59 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 15.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây