BCTC 1/2024 DQC - Lợi nhuận quý I lãi 0,01 tỷ đồng giảm 99,53% so với cùng kỳ.

  • CTCP Tập đoàn Điện Quang vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Trong quý này, doanh thu của doanh nghiệp giảm 17,65% và đạt 169,13 tỷ đồng, trong khi giá vốn giảm 7,27%.
  • Chi phí tài chính tăng mạnh lên đến 1.467,86%, đặc biệt chi phí lãi vay giảm 0,8%.
  • Chi phí quản lý tăng nhẹ 0,71% và chi phí bán hàng giảm mạnh 61,37%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp trong quý này chỉ còn 0,01 tỷ đồng, giảm đến 99,53% so với cùng kỳ.
  • Cuối quý, giá cổ phiếu của Điện Quang đóng cửa ở mức 14.600 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây