BCTC Quý 4/2023 DRG - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 64,83% so với cùng kỳ, lãi 29,96 tỷ đồng.

  • Công ty Cao su Đắk Lắk vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty tăng 4,5%, trong khi giá vốn tăng 2,78%.
  • Đáng chú ý, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 32,98% và chi phí bán hàng giảm 9,94%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 29,96 tỷ đồng, tăng 64,83% so với cùng kỳ. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 968,31 tỷ đồng, giảm 19,03% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 28,03 tỷ đồng, giảm 43,83% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính giảm 40,54%, trong đó chi phí lãi vay giảm 63,35% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2023, với giá trị tài sản cố định đạt 2.365,44 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty Cao su Đắk Lắk vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 1.558 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây