BCTC Quý 4/2023 DS3 - Lợi nhuận quý 4 gấp 1,4 lần so với cùng kỳ, đạt 14,43 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần DS3 vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng đến 1.073,74% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 615,76%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 14,43 tỷ đồng, tăng 143,38% so với cùng kỳ. Tính tổng cộng trong năm 2023, doanh thu của công ty đạt 29,74 tỷ đồng, tăng 697,91% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 3,86 tỷ đồng, tăng 110,63% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 226,33% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 100% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty đã giữ nguyên tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 15,22 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty vẫn duy trì vốn điều lệ ở mức 106,7 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 4.800 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây