BCTC Quý 4/2023 DVP - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 2,25% so với cùng kỳ, lãi 55 tỷ đồng.

  • Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 3,39% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 31,31%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 55 tỷ đồng, tăng 2,25% so với cùng kỳ. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 549,21 tỷ đồng, giảm 6,11% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế đã tăng 16,07% so với cùng kỳ, đạt 328,93 tỷ đồng. Trong năm 2023, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với tổng giá trị tài sản cố định đạt 1.423,28 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 400 tỷ đồng. Về giá cổ phiếu, vào ngày 02-02-2024, giá cổ phiếu của công ty là 67.400 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây