BCTC Quý 4/2023 EBS - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 43,6% so với cùng kỳ, lãi 4,76 tỷ đồng.

  • Cập nhật báo cáo tài chính quý 4/2023 của CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội cho thấy doanh thu công ty đã tăng 5% trong quý này.
  • Tuy nhiên, giá vốn cũng đã tăng đáng kể lên đến 332,36% so với cùng kỳ.
  • Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp đã giảm 137,19% và chi phí bán hàng cũng giảm 23,07% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 4,76 tỷ đồng, tăng 43,6% so với cùng kỳ. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 79,69 tỷ đồng, giảm 19,66% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế đã tăng 8,1% lên 13,1 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty đã giảm 66,24% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 14,51% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 50,3 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 102,19 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 05-02-2024 là 11.700 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây