BCTC Quý 4/2023 GIL - Lợi nhuận quý 4 gấp 8 lần so với cùng kỳ, đạt 91,07 tỷ đồng.

  • Công ty CTCP Sản xuất Kinh doanh và Xuất nhập khẩu Bình Thạnh vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 12,08% và giá vốn giảm 21,86% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 29,27% trong khi chi phí bán hàng tăng 101,57% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 91,07 tỷ đồng, tăng 797,98% so với cùng kỳ. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 936,4 tỷ đồng, giảm 70,43% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 27,64 tỷ đồng, giảm 92,36% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính giảm 83,34% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 81,17% so với cùng kỳ. Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 435,69 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Đồng thời, công ty đã tăng vốn điều lệ lên 700 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 05-02-2024 là 29.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây