BCTC Quý 4/2023 GVR - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 25% so với cùng kỳ, lãi 1.164,4 tỷ đồng.

  • Trong quý 4/2023, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP (GVR) ghi nhận một số biến động trong báo cáo tài chính.
  • Doanh thu của công ty giảm 16,8% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 18,01%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 16,75% so với cùng kỳ, trong khi chi phí bán hàng giảm 0,03%.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế tăng 25% so với cùng kỳ, đạt 1.164,4 tỷ đồng. Tính tổng cộng trong năm 2023, doanh thu của GVR đạt 22.079,89 tỷ đồng, giảm 13,16% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 2.585,23 tỷ đồng, giảm 32,66% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của GVR giảm 42,43% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 8,1%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 57.400,58 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • GVR giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 40.000 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của GVR tại ngày 02-02-2024 là 24.600 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây