BCTC Quý 4/2023 HAD - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 6,01 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 16,54% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 28,16%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp đã giảm 12,48% so với cùng kỳ, trong khi chi phí bán hàng tăng 48,37%.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty đã đạt mức âm 1,23 tỷ đồng, giảm 933,17% so với cùng kỳ. Tính tổng cộng trong năm 2023, doanh thu của công ty đạt 166,55 tỷ đồng, tăng 9,87% so với cùng kỳ.
  • Trong khi đó, lợi nhuận lũy kế chỉ đạt 6,01 tỷ đồng, giảm 42,97% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty đã tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 301,61 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 40 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây