BCTC Quý 4/2023 HNF - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 47,39% so với cùng kỳ, lãi 43,7 tỷ đồng.

 • Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
 • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 17,74% và giá vốn giảm 18,66% so với cùng kỳ.
 • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 1,52% và chi phí bán hàng giảm 29,13% so với cùng kỳ.
 • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế tăng 47,39% so với cùng kỳ, đạt 43,7 tỷ đồng.
 • Tính tổng cộng trong năm 2023, doanh thu của công ty đạt 1.758,41 tỷ đồng, giảm 10,42% so với cùng kỳ.
 • Lợi nhuận lũy kế đạt 71,03 tỷ đồng, giảm 40,81% so với cùng kỳ.
 • Trong quý 4/2023, chi phí tài chính giảm 34,24% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 24,17% so với cùng kỳ.
 • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 1.120,62 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
 • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 300 tỷ đồng.
 • Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 05-02-2024 là 20.200 VND/cổ phiếu.

 • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây