DNSE Detail Stock HNF

UPCOM: CTCP Thực phẩm Hữu Nghị

Sản xuất bánh kẹo, bánh mì

logo

HNF

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

675 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

87.88 tỷ

Doanh thu

1,852 tỷ

35.06%

2,929.20

0

0.20

-53.66%

13.88%

4.87%

29.03%

144.55%

20%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP DNA Holding

51.37%

Trịnh Trung Sơn

12.83%

Trịnh Trung Hiếu

10.3%

Thái Lan Anh

5.9%

Khác

19.60%

Tin tức & Sự kiện