BCTC Quý 4/2023 HTI - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 2,57% so với cùng kỳ, lãi 14,29 tỷ đồng.

  • Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 1,6% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 6,68%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đáng kể lên đến 89,27%, trong khi chi phí bán hàng giảm 13,54%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 14,29 tỷ đồng, tăng 2,57% so với cùng kỳ. Tính từ đầu năm 2023, doanh thu của công ty đã đạt 440,35 tỷ đồng, tăng 4,04% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế cũng tăng 3,69% lên con số 57,32 tỷ đồng. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 7,69%, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm 7,69% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2023, với giá trị tài sản cố định đạt 2.557,13 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 249,49 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 16.450 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây