BCTC Quý 4/2023 KHG - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 7,42 tỷ đồng, giảm 97,05% so với cùng kỳ.

  • Công ty cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 95,02% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 95,06%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 31,04%, trong khi chi phí bán hàng giảm 50,83%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 7,42 tỷ đồng, giảm 97,05% so với cùng kỳ. Tính tổng cộng trong năm 2023, doanh thu của công ty đạt 330,53 tỷ đồng, giảm 76,33% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 123,87 tỷ đồng, giảm 72,01% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính giảm 10,62%, trong đó chi phí lãi vay giảm 3,86% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 4,67 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 4.494,35 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 6.050 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây