BCTC Quý 4/2023 KHS - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 6,87 tỷ đồng, giảm 36,37% so với cùng kỳ.

  • Công ty cổ phần Kiên Hùng vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 31,55% và giá vốn giảm 30,97% so với cùng kỳ.
  • Đồng thời, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 39,93% và chi phí bán hàng giảm 63,68% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 6,87 tỷ đồng, giảm 36,37% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu lũy kế của công ty đạt 704,32 tỷ đồng, giảm 25,92% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế đạt âm 15,53 tỷ đồng, giảm 140,79% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 13,26%, trong đó chi phí lãi vay giảm 14,57% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 488,46 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty Kiên Hùng duy trì vốn điều lệ ở mức 120,91 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 05-02-2024 là 10.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây