BCTC Quý 4/2023 KSB - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 1,5 tỷ đồng, giảm 87,66% so với cùng kỳ.

  • Công ty CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 12,13% và giá vốn giảm 22,35% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 58,05% trong khi chi phí bán hàng giảm 49,84% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 1,5 tỷ đồng, giảm 87,66% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu của công ty đạt 528,62 tỷ đồng, giảm 38,47% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 81,35 tỷ đồng, giảm 46,51% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng 60,34% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 60,34% so với cùng kỳ. Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 525,89 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 766,31 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 05-02-2024 là 29.100 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây