BCTC Quý 4/2023 KVC - Doanh nghiệp lỗ 8,93 tỷ đồng.

  • Công ty CTCP Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty tăng 0,97% và giá vốn tăng 0,78% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 18,18% và chi phí bán hàng giảm 6,99% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 5,29 tỷ đồng, tăng 23,32% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu lũy kế của công ty đạt 208,04 tỷ đồng, giảm 9,24% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế đạt âm 8,93 tỷ đồng, tăng 25,73% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 47,77%, trong đó chi phí lãi vay giảm 47,77% so với cùng kỳ. Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 478,14 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn giữ ở mức 495 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 2.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây