DNSE Detail Stock KVC

UPCOM: CTCP Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ

Sản phẩm kim loại khác

logo

KVC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

99.00 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-9.18 tỷ

Doanh thu

172 tỷ

1.30%

-185.40

0

1.44

0%

-1.98%

-1.60%

-5.19%

17.44%

95%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Nguyễn Đăng Quang

4.6%

Nguyễn Tuấn Anh

4.44%

Nguyễn Hải

2.48%

Đỗ Hùng

2.22%

Khác

86.26%

Tin tức & Sự kiện