BCTC Quý 4/2023 LBM - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 16,28 tỷ đồng, giảm 32,71% so với cùng kỳ.

  • Công ty CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 33,3% và giá vốn giảm 40,54% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 23,56% trong khi chi phí bán hàng giảm 41,54% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 16,28 tỷ đồng, giảm 32,71% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu của công ty đạt 903,5 tỷ đồng, giảm 18,84% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 107,3 tỷ đồng, giảm 11,44% so với cùng kỳ.
  • Trong quý 4/2023, chi phí tài chính tăng 66,51% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 96,85% so với cùng kỳ. Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 786,59 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn được giữ ở mức 200 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 46.100 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây