BCTC Quý 4/2023 LDP - Doanh nghiệp lỗ 20,1 tỷ đồng.

  • Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 7,59% và giá vốn giảm 6,2% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 24,73% trong khi chi phí bán hàng giảm 35,62% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 9,86 tỷ đồng, tăng 14,81% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu của công ty đạt 186 tỷ đồng, giảm 0,75% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt âm 20,1 tỷ đồng, tăng 48,33% so với cùng kỳ.
  • Trong quý 4/2023, chi phí tài chính giảm 35,9% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 0,43% so với cùng kỳ.
  • Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 131,1 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn giữ ở mức 127,03 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 12.400 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây