DNSE Detail Stock LDP

HNX: CTCP Dược Lâm Đồng - Ladophar

Dược phẩm

logo

LDP

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

231 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-13.55 tỷ

Doanh thu

188 tỷ

0.54%

-1,066.94

0

0.68

0%

-13.65%

-6.63%

21.90%

68.66%

35%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Nguyễn Mai Long

23.04%

CTCP Chứng khoán APG

18.87%

Nguyễn Minh Nguyệt

2.24%

Lê Thị Phương Thảo

0.01%

Khác

55.84%

Tin tức & Sự kiện