BCTC Quý 4/2023 LLM - Lợi nhuận quý 4 gấp 1,8 lần so với cùng kỳ, đạt 32,84 tỷ đồng.

  • Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng trưởng 114,55% và giá vốn tăng 111,7% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 32,84 tỷ đồng, tăng 178,34% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu của công ty đã đạt 5.077,8 tỷ đồng, tăng 75,58% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế cũng tăng 104,44% lên mức 1,12 tỷ đồng. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 1,08% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, chi phí lãi vay lại tăng 27,91% so với cùng kỳ. Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 812,13 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn giữ ở mức 797,26 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 05-02-2024 là 10.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây