BCTC Quý 4/2023 MSN - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 50,11 tỷ đồng, giảm 88,79% so với cùng kỳ.

  • Công ty cổ phần Tập đoàn Masan vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 0,67% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 0,49%.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp đã tăng 11,63% và chi phí bán hàng tăng 17,55% so với cùng kỳ.
  • Kết quả là lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 50,11 tỷ đồng, giảm 88,79% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu lũy kế của Masan đạt 78.251,62 tỷ đồng, tăng 2,71% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế chỉ đạt 418,7 tỷ đồng, giảm 88,26% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 11,42% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 12,29% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, Masan tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 71.337,11 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Đồng thời, công ty đã tăng vốn điều lệ lên 14.308,43 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của Masan tại ngày 02-02-2024 đạt mức 65.400 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây