BCTC Quý 4/2023 MWG - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 90,26 tỷ đồng, giảm 85,42% so với cùng kỳ.

  • Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 2,72% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 11,76%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đáng kể lên đến 272,02%, trong khi chi phí bán hàng giảm 21,58%.
  • Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 90,26 tỷ đồng, giảm 85,42% so với cùng kỳ. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 118.279,79 tỷ đồng, giảm 11,34% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 167,67 tỷ đồng, giảm 95,91% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng 9,71%, trong đó chi phí lãi vay giảm 8,87% so với cùng kỳ. Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 20.229,58 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Đồng thời, công ty cũng giảm vốn điều lệ xuống mức 14.633,77 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 05-02-2024 là 47.400 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây