BCTC Quý 4/2023 NBC - Một năm bứt phá, lợi nhuận đạt 103,38 tỷ đồng, gấp 1 lần so với cùng kỳ.

  • Công ty cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 55,91% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 61,63%.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 11,14% so với cùng kỳ, trong khi chi phí bán hàng giảm 92,11%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 35,34 tỷ đồng, tăng 32,1% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu lũy kế của công ty đạt 3.221,46 tỷ đồng, giảm 10,79% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế đạt 103,38 tỷ đồng, tăng 119,02% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 47,98% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 54,57%. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 4.842,29 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 369,99 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 12.500 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây