Hai doanh nghiệp ngành than cùng chốt quyền trả cổ tức bằng tiền

Ngày 18/6 tới đây CTCP Than Núi béo – Vinacomin (mã chứng khoán NBC) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền. Tỷ lệ chi trả 8%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 800 đồng. Thời gian thanh toán 15/8/2024.

Năm 2023 than Núi Béo báo doanh thu giảm 10%, còn 3.252 tỷ đồng. Tuy vậy giá bán tăng cao, chi phí giảm khiến lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 115% lên xấp xỉ 101 tỷ đồng.

screenshot-2024-05-07-at-06.07.59.png

Than Cao Sơn – TKV (CST) sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 23/5 để chi trra cổ tức năm 2023 bằng tiền. Tỷ lệ thanh toán 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 2.000 đồng. Thời gian thanh toán 24/6/2024.

Năm 2023 Than Cao Sơn đạt 7.905 tỷ đồng doanh thu, giảm 24% so với cùng kỳ. Còn lợi nhuận sau thuế đạt 280 tỷ đồng, giảm sút 22%.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn