BCTC Quý 4/2023 NDT - Doanh nghiệp lỗ 133,5 tỷ đồng.

  • Công ty Cổ phần Dệt May Nam Định vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 26,62% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 19,72%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đáng kể lên đến 590,57%, trong khi chi phí bán hàng giảm 28,23%.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty đã giảm 35,83% và đạt mức âm 43,03 tỷ đồng. Tính tổng cộng trong năm 2023, doanh thu của công ty đạt 1.488,02 tỷ đồng, tăng 13,01% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế của công ty đã giảm đáng kể lên đến 1.038,39% và đạt mức âm 133,5 tỷ đồng. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty đã giảm 23%, trong đó chi phí lãi vay giảm 3,33% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2023, với giá trị tài sản cố định đạt 1.184,93 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 156,4 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 05-02-2024 là 6.700 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây