BCTC Quý 4/2023 NTC - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 45,39% so với cùng kỳ, lãi 67,62 tỷ đồng.

  • Công ty CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 21,24% và giá vốn giảm 24,63% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 121,82% và chi phí bán hàng tăng 39,92% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 67,62 tỷ đồng, tăng 45,39% so với cùng kỳ. Tính tổng cộng trong năm 2023, doanh thu đạt 235,26 tỷ đồng, giảm 12,35% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế đạt 299,65 tỷ đồng, tăng 16,85% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính tăng đáng kể, đạt 448,77% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 346,04% so với cùng kỳ. Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2023, với giá trị tài sản cố định đạt 804,31 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 240 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 05-02-2024 là 210.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây