BCTC Quý 4/2023 NVB - Q4/2023 lỗ 436,21 tỷ đồng, giảm 341,05% so với cùng kỳ.

 • Ngân hàng TMCP Quốc Dân vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
 • Trong đó, thu nhập lãi thuần của ngân hàng đạt mức âm 20,63 tỷ đồng, giảm 104,29% so với cùng kỳ.
 • Sự giảm này được giải thích bởi tăng trưởng 15,97% trong hoạt động cho vay và NIM đạt 0,11%.
 • Tổng thu nhập hoạt động cũng giảm 101,78% so với cùng kỳ.
 • Ngân hàng đã kiểm soát chi phí hoạt động với chỉ số CIR ở mức 3.410,53%, tăng 58,46% so với cùng kỳ quý 4/2022.
 • Đồng thời, chi phí dự phòng cũng tăng 56,24% so với cùng kỳ.
 • Kết quả, lợi nhuận sau thuế của ngân hàng trong quý 4 đạt mức âm 436,21 tỷ đồng, giảm 341,05% so với cùng kỳ.
 • Trên cả năm 2023, lợi nhuận sau thuế cũng giảm mạnh đạt mức âm 669,56 tỷ đồng, giảm 8.369.550% so với cùng kỳ.
 • Chất lượng tài sản của ngân hàng cũng suy giảm so với quý 3/2023, với tỷ lệ nợ xấu đạt 29,76%, tăng so với 26,33% cuối quý 3/2023.
 • Tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm xuống 6,55% so với 7,6% cuối quý 3/2023.
 • Giá cổ phiếu của ngân hàng đóng cửa tại ngày 05-02-2024 là 10.900 VND/cổ phiếu.

 • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây