DNSE Detail Stock NVB
NVB

Ngân hàng Quốc Dân

HNX: Ngân hàng TMCP Quốc Dân

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

06/12/2023

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

06/12/2023

Tổng quan

Ngân hàng TMCP Quốc Dân hoạt động trong lĩnh vực:

Ngành tín dụng: huy động vốn, tiếp nhận vốn, ủy thác, vay vốn, cho vay, chiết khấu các thương phiếu, hùn vốn liên doanh, dịch vụ thanh toán.
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của Ngân hàng Quốc Dân

Giá hiện tại

-94

0

0

-

0.86

-

0

28.43%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Bùi Thị Thanh Hương

Tổng giám đốc

Tạ Kiều Hưng

Ngân hàng TMCP Quốc Dân hoạt động trong lĩnh vực:

Ngành tín dụng: huy động vốn, tiếp nhận vốn, ủy thác, vay vốn, cho vay, chiết khấu các thương phiếu, hùn vốn liên doanh, dịch vụ thanh toán.

Lịch sử phát triển:

- Ngày 18/09/1995: Ngân hàng TMCP Nam Việt tiền thân là Ngân hàng TMCP Nông thôn Sông Kiên được thành lập. Vốn điều lệ ban đầu là 1.1 tỷ đồng.

- Ngày 02/11/1995: Ngân hàng chính thức đi vào hoạt động.

- Tháng 01/2001: Tăng vốn điều lệ lên 2.6 tỷ đồng.

- Tháng 10/2001: Tăng vốn điều lệ lên 05 tỷ đồng.

- Tháng 04/2004: Tăng vốn điều lệ lên 50 tỷ đồng.

- Tháng 05/2005: Tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng.

- Tháng 05/2006: Tăng vốn điều lệ lên 250 tỷ đồng.

- Ngày 18/05/2006: Được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho chuyển đổi mô hình hoạt động thành Ngân hàng TMCP đô thị, đổi tên thành ngân hàng TMCP Nam Việt.

- Tháng 06/2006: Tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng.

- Ngày 26/07/2007: Tăng vốn điều lệ lên 1,000 tỷ đồng.

- Ngày 13/09/2010: Cổ phiếu của Ngân hàng được niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

- Tháng 12/2010: Tăng vốn điều lệ lên 1,820 tỷ đồng.

- Tháng 02/2011: Tăng vốn điều lệ lên 3,010 tỷ đồng.

- Ngày 22/01/2014: Chính thức đổi tên thành Ngân hàng TMCP Quốc Dân.

- Ngày 18/12/2019: Tăng vốn điều lệ lên 4,101 tỷ đồng.

- Tháng 09/2022: Tăng vốn điều lệ lên 5,601 tỷ đồng.

Thành viên Hội đồng quản trị

1.8 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Hội đồng quản trị của NVB mới (nhiệm kỳ trung bình 1.8 năm)


Ban giám đốc

2.4 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Ban giám đốc của NVB mới (nhiệm kỳ trung bình 2.4 năm)

Cổ đông lớn

Top 1 cổ đông lớn sở hữu 2.86% công ty.