BCTC Quý 4/2023 OGC - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 105,46 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 18,4% và giá vốn giảm 12,54% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 1,45% và chi phí bán hàng tăng 6,54% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 0,92 tỷ đồng, giảm 1,18% so với cùng kỳ. Tính từ đầu năm 2023, doanh thu của công ty đạt 984,69 tỷ đồng, giảm 2,61% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế đạt 105,46 tỷ đồng, tăng 160,79% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng mạnh lên đến 360,38%, trong đó chi phí lãi vay tăng 95,87% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2023, với giá trị tài sản cố định đạt 939,23 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty vẫn duy trì vốn điều lệ ở mức 3.000 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 7.200 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây