DNSE Detail Stock OGC

HOSE: CTCP Tập đoàn Đại Dương

Tập đoàn đa lĩnh vực

logo

OGC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

1,875 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

96.54 tỷ

Doanh thu

973 tỷ

62.64%

321.79

0

1.14

0%

9.54%

3.22%

46.18%

109.04%

70%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Thương mại Phát triển Nhà và Đô thị Việt Nam

17.24%

CTCP Xây dựng Sông Hồng Bắc Việt

9.02%

Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo

5.33%

PYN Elite Fund (Non-UCITS)

4.88%

Khác

63.53%

Tin tức & Sự kiện