BCTC Quý 4/2023 PAN - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 45,37% so với cùng kỳ, lãi 206,56 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Tập đoàn Pan vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 7,63% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 6,3%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 18,32%, trong khi chi phí bán hàng giảm 6,83%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 206,56 tỷ đồng, tăng 45,37% so với cùng kỳ. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 13.204,96 tỷ đồng, giảm 3,3% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế đạt 407,69 tỷ đồng, tăng 9,02% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng 57,39% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 88,15%. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 7.350,77 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty đã giảm vốn điều lệ xuống mức 2.162,95 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 05-02-2024 là 22.800 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây