BCTC Quý 4/2023 PBP - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 94,36% so với cùng kỳ, lãi 3,24 tỷ đồng.

  • Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 12,41% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 9%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng đáng kể lên 46,17%, còn chi phí bán hàng tăng đến 125,79%.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty đã đạt 3,24 tỷ đồng, tăng 94,36% so với cùng kỳ. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 359,73 tỷ đồng, tăng 1,18% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế cũng tăng 18,78% lên 8,02 tỷ đồng. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty đã giảm 15,64% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 15,48%. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với tổng giá trị tài sản cố định đạt 128,38 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 48 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 11.600 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây