BCTC Quý 4/2023 PET - Lợi nhuận quý 4 gấp 1,9 lần so với cùng kỳ, đạt 22,62 tỷ đồng.

  • Cập nhật báo cáo tài chính quý 4/2023 của Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí cho thấy có những diễn biến sau: - Trong quý 4, doanh thu của công ty giảm 4,9% và giá vốn giảm 3,25% so với cùng kỳ. - Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm mạnh 61,38% so với cùng kỳ, trong khi chi phí bán hàng giảm 6,29%. - Lợi nhuận sau thuế đạt 22,62 tỷ đồng, tăng đáng kể 193,66% so với cùng kỳ. - Tổng doanh thu cả năm 2023 đạt 17.508,39 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,2% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận lũy kế đạt 100,51 tỷ đồng, giảm 8,98%. - Về tình hình tài chính trong quý 4/2023, chi phí tài chính giảm mạnh 62,78%, trong đó chi phí lãi vay giảm 129,94% so với cùng kỳ. - Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 1.427,76 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. - Vốn điều lệ của công ty đã tăng lên 1.073,35 tỷ đồng. - Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 25.400 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây