DNSE Detail Stock PET
PET

DV Tổng hợp D.khí

HOSE: Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

23/02/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

23/02/2024

Tổng quan

Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí hoạt động trong lĩnh vực:

- Thương mại và phân phối
- Quản lý Bất động sản
- Dịch vụ Dầu khí
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của DV Tổng hợp D.khí

Giá hiện tại

942

0

0

-

2.28

-

0

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Phùng Tuấn Hà

Tổng giám đốc

Vũ Tiến Dương

Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí hoạt động trong lĩnh vực:

- Thương mại và phân phối
- Quản lý Bất động sản
- Dịch vụ Dầu khí

Lịch sử phát triển:

- Tháng 06/1996: Tiền thân là Công ty Dịch vụ - Du lịch Dầu khí được thành lập.

- Tháng 11/2000: Thành lập Xí nghiệp Dịch vụ Dầu khí Biển.

- Tháng 10/2001: Thành lập Xí nghiệp Dịch vụ - Thương mại Dầu khí.

- Tháng 05/2000: Thành lập Xí nghiệp Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn.

- Tháng 09/2006: Công ty được cổ phần hóa.

- Tháng 10/2006: Đổi tên thành Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí.

- Ngày 12/09/2007: Chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), Công ty có vốn điều lệ là 255.3 tỷ đồng.

- Tháng 01/2008: Tăng vốn điều lệ lên 482.53 tỷ đồng.

- Tháng 12/2009: Tăng vốn điều lệ lên 554.72 tỷ đồng.

- Tháng 04/2010: Tăng vốn điều lệ lên 698.42 tỷ đồng.

- Tháng 06/2015: Tăng vốn điều lệ lên 831.1 tỷ đồng.

- Tháng 08/2015: Tăng vốn điều lệ lên 846 tỷ đồng.

- Tháng 05/2016: Tăng vốn điều lệ lên 866 tỷ đồng.

- Ngày 18/11/2021: Tăng vốn điều lệ lên 904.5 tỷ đồng.

- Tháng 02/2023: Tăng vốn điều lệ lên 994.32 tỷ đồng.

Thành viên Hội đồng quản trị

4.8 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của PET có kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 4.8 năm)


Ban giám đốc

3.6 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của PET có kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 3.6 năm)

Cổ đông lớn

Top 4 cổ đông lớn sở hữu 39.11% công ty.