BCTC Quý 4/2023 PGI - Tăng trưởng 12,45% so với cùng kỳ, đạt 229,09 tỷ đồng.

  • Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu phí bảo hiểm đạt 1.120,5 tỷ đồng, tăng 4,35%.
  • Tổng chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm tăng 0,88%.
  • Lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 208,17 tỷ đồng, tăng 20,92%.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế giảm 10,89% so với cùng kỳ, chỉ đạt 36,91 tỷ đồng.
  • Trên cả năm 2023, lợi nhuận sau thuế của Petrolimex đạt 229,09 tỷ đồng, tăng 12,45%.
  • Ngày 02-02-2024, cổ phiếu PGI đóng cửa ở mức giá 22.500 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây