BCTC Quý 4/2023 PMC - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 7,39% so với cùng kỳ, lãi 24,71 tỷ đồng.

  • Công ty CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 4,25% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 5,37%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 3,55%, trong khi chi phí bán hàng tăng 0,2%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 24,71 tỷ đồng, tăng 7,39% so với cùng kỳ. Tính tổng cộng trong cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 485,19 tỷ đồng, tăng 2,73% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 83,56 tỷ đồng, tăng 0,18% so với cùng kỳ. Trong năm 2023, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 228,34 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Công ty giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 93,33 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây