DNSE Detail Stock PMC

HNX: CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic

Dược phẩm

logo

PMC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

901 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

84.34 tỷ

Doanh thu

517 tỷ

3.96%

9,037.59

0

0.27

64.48%

22.35%

19.08%

34.90%

0%

45%

22.18%

191.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn

43.44%

Nguyễn Quý Thịnh

43.44%

Lê Việt Hùng

21.44%

CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

14.6%

Khác

-22.92%

Tin tức & Sự kiện