BCTC Quý 4/2023 PPY - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 0,97 tỷ đồng, giảm 95,65% so với cùng kỳ.

  • Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 17,48% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 17,82%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng mạnh lên đến 242,8% so với cùng kỳ, trong khi chi phí bán hàng tăng 45,56%.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty chỉ đạt 0,97 tỷ đồng, giảm 95,65% so với cùng kỳ. Tính tổng cộng trong cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 4.415,41 tỷ đồng, tăng 4,19% so với cùng kỳ.
  • Trong khi đó, lợi nhuận lũy kế chỉ đạt 10,63 tỷ đồng, giảm 57,04% so với cùng kỳ. Về tình hình tài chính trong quý 4/2023, chi phí tài chính tăng 2,56% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 2,56% so với cùng kỳ. Trong năm 2023, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 179,2 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 93,44 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây