BCTC Quý 4/2023 PVB - Lợi nhuận quý 4 gấp 1,8 lần so với cùng kỳ, đạt 11,01 tỷ đồng.

  • Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam (PVB) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng trưởng đáng kể, đạt mức tăng 1.396,66% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, giá vốn cũng tăng mạnh lên 755,52% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế của PVB trong quý 4/2023 đạt 11,01 tỷ đồng, tăng 181,94% so với cùng kỳ.
  • Tính tổng cộng trong năm 2023, doanh thu của công ty đạt 244,47 tỷ đồng, tăng 611,45% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế cũng tăng 125,91% so với cùng kỳ, đạt 3,36 tỷ đồng.
  • Trong năm 2023, PVB tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với giá trị tài sản cố định nguyên giá đạt 608,42 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 216 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của PVB tại ngày 02-02-2024 là 20.300 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây