BCTC Quý 4/2023 PWS - Một năm bứt phá, lợi nhuận đạt 31,55 tỷ đồng, gấp 1 lần so với cùng kỳ.

  • Công ty Cấp thoát nước Phú Yên vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 18,74% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 9,29%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng đáng kể lên 45,27%, trong khi chi phí bán hàng giảm 29,72%.
  • Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 7,16 tỷ đồng, tăng 98,59% so với cùng kỳ. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 127,92 tỷ đồng, tăng 16,69% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế cũng tăng mạnh lên 31,55 tỷ đồng, tăng 102,07% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 19,46%, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm 19,46% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với tổng giá trị tài sản cố định đạt 693,51 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Ngoài ra, công ty đã giảm vốn điều lệ xuống mức 383,64 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây