BCTC Quý 4/2023 QST - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 29,23% so với cùng kỳ, lãi 6,56 tỷ đồng.

  • Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Quảng Ninh vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 1,32% và giá vốn giảm 6,7% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp đã tăng đáng kể lên đến 67,39%, trong khi chi phí bán hàng giảm 1,33% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 6,56 tỷ đồng, tăng 29,23% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu của công ty đã đạt 185,1 tỷ đồng, tăng 14,83% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế cũng tăng 12,7% lên mức 9,91 tỷ đồng. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty đã tăng 64,5% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 64,5% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 85,65 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 32,4 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây