Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 11 doanh nghiệp, cao nhất 20%

- CTCP Xi măng La Hiên VVMI (Mã CLH): Ngày 2/5/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền còn lại năm 2023 tỷ lệ 16% (1 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng). Ngày thanh toán là 16/5/2024.

- CTCP Cấp nước Kon Tum (Mã KTW): Ngày 2/5/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền còn lại năm 2023 tỷ lệ 2,86% (1 cổ phiếu được nhận 286 đồng). Ngày thanh toán là 17/5/2024.

- CTCP VINAPRINT (Mã VPR): Ngày 3/5/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2023 tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày thanh toán là 20/5/2024.

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 11 doanh nghiệp, cao nhất 20%
Hình minh họa

- CTCP Kim khí Hà Nội – VNSTEEL (Mã HMG): Ngày 6/5/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2023 tỷ lệ 8% (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày thanh toán là 3/6/2024.

- Tổng CTCP Bảo hiểm Quân Đội (Mã MIG): Ngày 6/5/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2023 tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày thanh toán là 10/6/2024.

- CTCP Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh (Mã QST): Ngày 7/5/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2023 tỷ lệ 20% (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày thanh toán là 17/5/2024.

- CTCP Nước sạch Bắc Giang (Mã BGW): Ngày 7/5/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2023 tỷ lệ 5,48% (1 cổ phiếu được nhận 548 đồng). Ngày thanh toán là 11/6/2024.

- CTCP Thủy sản Cà Mau (Mã CAT): Ngày 9/5/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2023 tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày thanh toán là 29/5/2024.

- CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (Mã EID): Ngày 13/5/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2023 tỷ lệ 14% (1 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng). Ngày thanh toán là 30/5/2024.

- CTCP Sản xuất và Kinh doanh Vật tư Thiết bị - VVMI (Mã TB8): Ngày 15/5/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2023 tỷ lệ 16% (1 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng). Ngày thanh toán là 30/5/2024.

- CTCP Môi trường và Công trình đô thị Huế (Mã HEP): Ngày 15/5/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2023 tỷ lệ 10,39% (1 cổ phiếu được nhận 1.039 đồng). Ngày thanh toán là 24/5/2024.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn