BCTC Quý 4/2023 RCL - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 0,09 tỷ đồng, giảm 97,34% so với cùng kỳ.

  • Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 71,04% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 67,63%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 16,91%, trong khi chi phí bán hàng giảm mạnh đến 96,97%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 0,09 tỷ đồng, giảm 97,34% so với cùng kỳ. Tính tổng cộng trong năm 2023, doanh thu của công ty đạt 13,59 tỷ đồng, giảm 83,3% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 1,16 tỷ đồng, giảm 85,33% so với cùng kỳ. Trong năm 2023, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 69,69 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 138,59 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây