DNSE Detail Stock RCL

HNX: CTCP Địa ốc Chợ Lớn

Bất động sản dân cư

logo

RCL

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

183 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

0.91 tỷ

Doanh thu

16.50 tỷ

0.01%

65.41

0

0.42

94.14%

0.31%

0.19%

38.55%

0%

-3.12%

-15.82%

50%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV

20%

Công ty TNHH Thương mại N.T.P

10.4%

Trần Văn Châu

9.59%

Phạm Đình Bá Duy

5.67%

Khác

54.34%

Tin tức & Sự kiện