BCTC Quý 4/2023 SAB - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 946,65 tỷ đồng, giảm 9,27% so với cùng kỳ.

  • Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 15,04% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 15,95%.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 6,84% so với cùng kỳ, trong khi chi phí bán hàng giảm 16,97%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 946,65 tỷ đồng, giảm 9,27% so với cùng kỳ. Tính từ đầu năm 2023, doanh thu của công ty đạt 30.461,37 tỷ đồng, giảm 12,92% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 4.117,61 tỷ đồng, giảm 21,18% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 50,71% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 43,75%. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 13.087,71 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty đã tăng vốn điều lệ lên 12.825,62 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 57.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây